Archive for the 'Bok og film' Category

«Det var aldri noen selvfølge at denne boken skulle bli en realitet. Vinteren 2010 var Lise nær ved å omkomme»

«Det var aldri noen selvfølge at denne boken skulle bli en realitet. Vinteren 2010 var Lise nær ved å omkomme (…). Ett år tidligere hadde Ingeborgs liv stått i fare. Svein fulgte dem begge på sidelinjen»

– utdrag fra boka «Med blodsmak i munnen» av Ingeborg Senneset, Svein Øverland og meg, Lise Hetland.

Hadde lyst å nevne at Psykopp/Hertervig forlag har halv pris på alle titler hele april måned! Det gjelder også boka vår som med 50% rabatt vil koste bare 125,- (frakt 29,-). Se www.psykopp.no eller besøk Psykopp i Kirkegaten 40 i Stavanger.

Hjertetakk til alle som har fulgt meg, støttet meg og hatt tro på meg! ♥ Jeg håper at boka vil berøre, gi innblikk – og håp.

• Vi har en egen side på facebook: Tre skribenter, én bok.
• Vår hashtag er #ordenesmakt.
• Boka kan kjøpes her.

Advertisements

Med blodsmak i munnen – Møt oss live 12. februar

Klikk på bildet for link til sak

For ikke så lenge siden ble boka «Med blodsmak i munnen» gitt ut – et samarbeid mellom meg, medblogger, venninne og tidligere pasient Ingeborg Senneset, og psykolog Svein Øverland. I forbindelse med boklansering arrangerer Hertervig forlag og Rogalands Avis nettmøte med oss, live på rogalandsavis.no nå på onsdag 12. februar kl. 18.00.

I mange år har vi delt våre tanker, følelser og erfaringer om psykiske lidelser, mestring og relevante samfunnsforhold med dere. Det kan være vanskelig nok å gi av seg selv og dele tanker og følelser på en blogg, men dette blir noe annet. Her legger vi opp til toveiskommunikasjon og felles utbytte.

Jeg har flere ganger vært inne på tanken om spørsmålsrunde her på bloggen, uten at det har blitt noe av det, men nå blir det mulighet for det – og litt til. Er det noe du lurer på om meg, Ingeborg eller Svein? Våre erfaringer eller om boka? Er du nysgjerrig? Hva vil du vite? Still oss spørsmål eller legg igjen kommentar, bli med å skape debatt!

Når: Onsdag 12. februar kl. 18.00, live på rogalandsavis.no. Det åpnes for spørsmål fra kl 12.00 (link)!

Spør meg om hva dere vil, jeg kommer til å svare på så mange spørsmål jeg kan :) Håper vi ses der!

Takk til alle som har fulgt meg og støttet meg i motgang og medgang,
og som fortsatt gjør det. Det betyr uendelig mye for meg! ♥

Om boka:

Blogging har i løpet av de siste årene gått fra å være en underkjent tekstsjanger til å ha blitt en anerkjent og kraftig kanal for dialog.

”Med blodsmak i munnen” er et samarbeid mellom bloggerne Ingeborg Senneset, Lise Hetland og Svein Øverland – to tidligere psykiatriske pasienter og en psykolog. I mange år har de delt sine tanker om psykiske lidelser, mestring og relevante samfunnsforhold med sine lesere.

Blant tusenvis av innlegg har de tre gjort et utvalg av hverandres tekster for å fortelle noe om bokens hovedtemaer: Selvskading, helsevesen, skriveprosess og det å reise seg.

Felles for tekstene er at de er ærlige og innsiktsfulle, og at de har bidratt til håp og mer forståelse for et vanskelig og til tider tabubelagt område.

Felles for forfatterne er at de gjennom årene har hatt en stadig økende leserskare, og at bloggene leses av personer både med og uten psykiske lidelser, og med og uten fagutdanning.

Ingen av forfatterne har økonomiske interesser av sine respektive blogger, kun idealistiske.

• Vi har en egen side på facebook: Tre skribenter, én bok.
• Vår hashtag er #ordenesmakt.
• Omtale av boka kan du finne her.
• Boka kan kjøpes på psykopp.no.

Ingeborgs innlegg om nettmøtet: Boklansering. Velkommen!
Sveins innlegg om nettmøtet: Vil du være med på nettmøte med Ingeborg, Lise og meg?

Omtale av «Med blodsmak i munnen»

Må bare dele denne flotte omtalen av boka vår «Med blodsmak i munnen», gitt av Eli Berg, allmennpraktiserende lege i 25 år.

EN STOR, LITEN BOK

Dette er en stor, liten bok. Å lese denne kan gi økt innsikt, respekt og ydmykhet for hva det vil si å streve med om man har rett til en plass i tilværelsen.

Tre livserfarne mennesker, to unge kvinner og en mann (psykolog), har redigert et utdrag av bloggene sine og gir herved ut et lettlest, men sterkt utsnitt av hva de har skrevet de siste årene. Tekstene er korte, bildene er talende, og illustrasjoner og dikt tematiserer det nærmest uutsigelige ved den smerten og fortvilelsen man kan erfare når man ikke har hatt trygge rammer tidlig i livet.

Hva de to kvinnene har vært utsatt for i barndom og ungdom, får vi ikke konkret innblikk i. Vi kan bare ane. Forfatterne skiller mellom det mest private og det som kan deles med andre på nett. Som de selv skriver, at det som ikke egner seg for bloggen, det forblir i deres egne dagbøker og i terapirommet. Og leseren av boken trenger ikke detaljene om hva som kan ligge til grunn for ensomheten, selvskadingen, selvmordstanker og selvmordsforsøk for å berøres av den eksistensielt viktige dimensjonen i det som de tre forteller.

Psykologen viser i sine tekster, og kvinnene poengterer i sine, hvor viktig det er å bli tatt på alvor som et likeverdig medmenneske i hjelpeapparatet.  Det har ikke alltid vært kvinnenes erfaring. Alle mennesker har sin egen livsfortelling. Og for at denne skal få ord, trengs et ærlig engasjement og tid – nok – fra terapeutens side. Et genuint ønske om å hjelpe, en vilje til å gå med pasienten gjennom smerten (men uten å ta over denne), en fingerspissfølelse for når og hvordan ord skal falle – dette kan skape tillit for et livsoppsving for selv den mest fortvilte pasient.

Det alle tre på hver sine måter viser – i tekst, dikt og bilder – er denne allmennmenneskelige sårbarheten – som samtidig er menneskets styrke. De to kvinnene har gått og går antakelig fortsatt i perioder på en tung vei. Men de utstråler også styrke og håp gjennom det de formidler i denne utgivelsen.

Boken anbefales for studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfag, for allmennheten og for politikere lokalt og sentralt.

Eli Berg
Allmennpraktiserende lege i 25 år
Nå 1.amanuensis, Universitetet i Oslo

«Med blodsmak i munnen» kan bestilles her


Hei og takk for besøket, Lise heter jeg! Jeg håper at min blogg kan gi deg noe.

Gjennom flere år har jeg delt mine tanker, følelser og opplevelser, mine drømmer og håp, og min vei til å bli hel. Mer enn et tiår av livet mitt har vært preget av psykisk sykdom, sykehus og behandling - og ikke minst recovery. I dag anser jeg meg som tilnærmet frisk (hva nå enn det er) – men med utfordringer og dårlige perioder, egentlig som de fleste andre. Du er velkommen til å følge meg på veien og titte i arkivet.

Er du nysgjerrig kan du lese mer om meg under fanen "liseliten" i menyen øverst :)

Copyright – Vis respekt

Bloggen skrives av © Lise Hetland, hvilket betyr at du IKKE kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Brudd på opphavsrett er i følge åndsverkloven straffbart.

Jeg har lagt ned mye tid, krefter og sjel i tekstene mine, jeg ber deg om å respektere at mine tekster tilhører meg.

Takk for kommentarer og tilbakemeldinger!

Tegnet av Guðrún Jóna
www.hodetmitt.no © no copyright!

Follow on Bloglovin

Klikk for å motta e-post når bloggen oppdateres

Bli med 938 andre følgere